benoeming preventiemedewerker

draagvlak preventiemedewerker

Bij de (her)benoeming van een preventiemedewerker heeft de ondernemingsraad voortaan het laatste woord. Dit wordt ook wel het instemmingsrecht genoemd. De onderdernemeingsraad stemt in of stemt niet in. Het is dus een besluit dat door de ondernemingsraad genomen wordt.

Week van de RI&E

Doe mee aan de tweede Week van de RI&E!

In navolging van de succesvolle 1e Week van de RI&E in 2015, organiseert het Steunpunt RI&E van 13 t/m 17 juni de tweede "Week van de RI&E". Het thema is deze keer “Oog voor uw werknemers”. Deze week is bedoeld om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te ondersteunen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten, maar ook arbodeskundigen worden door het Steunpunt RI&E uitgenodigd om activiteiten te organiseren. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden!

 

Versterking preventiemedewerker

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet is aangenomen en wordt op 1 juli 2017 van kracht. In dit wetsvoorstel is veel aandacht voor preventie en voor versterking van de positie van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft nu een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Ook is de positie van de preventiemedewerker in de organisatie versterkt doordat de medezeggenschap invloed heeft op de persoon van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie.

Hijs en hefmiddelen

AI-17

Veilig werken in het verticaal transport staat volop
in de belangstelling. Aan welke regelgeving moet je voldoen en hoe doe je dat?

sociale media

De sociale media en het gebruik van App's en games worden steeds belangrijker voor preventiemedewerkers en -adviseurs. Toch zie je dat juist bij deze doelgroep de mediawijsheid mag gaan groeien.

Je ziet dat je mensen in kan delen in 5 groepen.

- Consument

- Verzamelaar

- Netwerker

- Strateeg

- Producent

Het is voor een organisatie belangrijk welke type medewerker, adviseur nodig is.

Stelling: Een preventiemedewerker kan niet zonder App's.

Dag van de Preventie

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever en werknemer. Preventie vormt daar een belangrijk onderdeel van. Om dit vorm te geven en te borgen stelt de Arbowet een aantal zaken verplicht. Maar het is de vraag of dat in werkelijkheid ook zo uitpakt. Want regels kunnen op gespannen voet staan met de praktijk. Zo tonen recente cijfers aan dat bedrijven het nut van preventie wel inzien, maar dat zij er niet genoeg in investeren.

Design & Content by FreeSpiritAdvertising, Hosting, Development & Maintenance by NetSolid & Nienke Webstudio