De Beroepsvereniging voor Arbo Adviseurs, BvAA biedt u het antwoord op de vraag naar professionalisering van de arbo- en preventieadviseur. Verder is de BvAA er voor iedereen die Arbeidsomstandigheden als aandachtsgebied of werkterrein heeft.

De "ArboFocus" is een digitale tool (instrument), ontwikkeld door de werkgeversorganisaties de AWVN en De Baak en de medezeggenschapsopleidingsinstituten SBI en FNVFormaat om u als preventiemedewerker en medezeggenschapper te ondersteunen bij het gebruiken van maatregelen vanuit de arbocatalogus in uw organisatie.

Vijf aandachtsvelden

ArboFocusDe Tool bevraagt u in totaal 28 vragen als werkgever of als ondernemingsraadlid over vijf aandachtsvelden; de bedrijfscultuur, het arbobeleid, de besluitvorming en de betrokkenheid van de preventiemedewerker en medezeggenschap.

Na het invullen krijgt u een advies dat gericht is op uw rol in de organisatie, als preventiemedewerker of ondernemingsraadlid. Als meerdere partijen binnen uw organisatie de vragen hebben beantwoord is het ook mogelijk een gemeenschappelijk advies te ontvangen.

U vindt de ArboFocus op www.ArboFocus.info.

De BvAA en NVBF werken samen

De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten, de NVBF, behartigt de belangen van de bij hen aangesloten bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten. 

Leden van de beide beroepsverenigingen zijn in de gelegenheid om activiteiten zoals workshops van beide verenigingen bij te wonen. Workshops die zowel voor Arbo Adviseurs als Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten interessant kunnen zijn, verschijnen ook in onze agenda . Zie voor meer informatie de [rokdownload menuitem="18" downloaditem="56" direct_download="false"]folder van de NVBF[/rokdownload]. (toegang voor leden BvAA)

De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA) is sinds 2003 de beroepsvereniging voor alle preventiemedewerkers en arbocoördinatoren in Nederland.

Samen met haar leden zorgt de BvAA dat de kennis en opleiding van preventiemedewerkers en arbocoördinatoren verder verbetert. En zet zij zich in om de positie van de arboadviseurs te versterken in de samenleving.

De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs staat voor Kwaliteit, Kennis en Kundigheid.

Kwaliteit:

  • Door het opstellen en bijsturen van een beroepsprofiel.
  • Door het certificeren van opleidingen en personen.

Kennis:

  • Door workshops voor de leden aan te bieden om binnen het Arbovakgebied te blijven leren.
  • Door ervaringen en kennis in kaart te brengen, kennislacunes op te sporen en onderzoek te stimuleren.
  • Door leden de mogelijkheid te bieden hun ervaringen uit te wisselen.

Kundigheid:

  • Door duidelijkheid te scheppen in wat wel en niet van Arbomedewerkers kan en mag worden verwacht.
  • Door invloed uit te oefenen op ontwikkelingen op nationaal en internationaal beroepsinhoudelijk niveau.
  • Door te streven naar integratie, waarbij de leden zich een eigen plaats verwerven en zich als professional profileren.

Wordt ook lid!

Onze beroepsvereniging kan niet zonder leden, daarom deze oproep! Laat ons jullie stem zijn richting overheid. Aanmelden!

Design & Content by FreeSpiritAdvertising, Hosting, Development & Maintenance by NetSolid & Nienke Webstudio